۱۱۰: بررسی ادعاهای بنگاههای مشاوره

mo
تعداد موسسات مشاوره برای ادامه تحصیل به خاطر تعداد علاقمندان و پرطرفدار بودن ادامه تحصیل نه در ایران بلکه در تمامی کشورها از جمله چین و هند رو به فزونی است. با این وجود به دلیل ارتباطات محدود علاقمندان و مراکز آموزشی ایرانی به مراکز آموزش عالی در سایر کشورها و عدم آشنایی به قوانین و سیستمهای آموزشی خارج از کشور از یک طرف وعدم وجود اطلاعات شفاف به زبان فارسی٬ تعداد زیادی از این موسسات با دادن وعده های تهی و یا توصیفهای نادرست٬ و بدون دادن هیچ گونه تضمینی در مورد اعتبار ادعاهایشان و همینطور با ارائه آمارهای گمراه کننده در مورد موفقیتهایشان٬ فضایی مسموم به وجود آورده اند که دود آن تنها به چشم متقاضیان می رود.
 
در این راستا ابتدا به بررسی ادعاهای چندین موسسه مشاوره در داخل کشور پرداختم که مطلبی از آن در گذشته در همین گروه به سمع و نظر شما رسید. با این وجود تعداد این موسسات بسیار زیاد و عدم شفافیت در مورد آنها چنان بالاست که تصمیم گرفتم در یک پست به جای بررسی یک به یک این موسسات به نقد اطلاعات و وعده های داده شده از طرف آنها بپردازم تا برای خواننده گروه مشخص شود به کدام یک از این وعده ها می شود اطمینان کرد و کدام یک را باید نادیده گرفت.
 
امیدوارم فرصت فراهم شده برای آن دسته از متقاضیان که علاقمند به استفاده از این موسسات هستند مفید واقع شود تا با بررسی نوشته های اینجا موسسات معتبر را از سودجو تشخصیص دهند.
 
بنابراین در مورد آنچه از آنها شنیده اید٬ در قسمت کامنتها بنویسید و یا به من پیغام بدهید و یا با s.shafei@gmail.com
تماس بگیرید. مطالب شما بدون ذکر اسمتان در این صفحه به بحث گذاشته خواهد شد.