مطلب شماره ۶۳: چرا از ایمیلهامون به استادها جواب نمی گیریم؟

ایمیل پایین غلط دستوری ندارد٬ کوتاه و مختصر و مفید نوشته شده است٬ و دقیقا به خواسته شخص اشاره کرده است. با این وجود٬ نویسنده ایمیل توفیق آنچنانی در جلب نظر اساتید دریافت کننده ایمیل نداشته است! چرا؟

به متن ایمیل نگاهی بیندازید:

Dear Dr.
I’m very interested in your research activities especially……………..and have qualifications and background in ……………….., especially …………………………. I would like to know if you have any PhD postilion opening in your research group for next fall. I received my M.S in ……………………… in ……………………. with a GPA of ………. out of 20.
My CV is attached. I appreciate any information you may share regarding openings in your group or your department.
Regard,

اولین گام برای افزایش شانس موفقیت در ایمیلهایی که می فرستید درک شرایط مخاطب٬ در اینجا استاد دانشگاه مورد نظر٬ است. در این پست٬ و برای کوتاه نگاه داشتن آن٬ به شرح وطایف یک استاد دانشگاه می پردازیم:

به هنگام تماس با اساتید راهنما٬ در هر دانشگاه معتبری در جهان٬ باید به این نکته توجه کرد که بنابر شرح وظایف یک استاد٬ زمان وی باید ما بین سه فعالیت درس دادن٬ تحقیق کردن و سرویس به دانشگاه تقسیم شود. هر استاد معمولا به تدریس یک درس در طول ترم می پردازد که به دلیل آماده سازی lecture ها٬ تمرینات یا homework های هفته ای٬ سر و کله زدن با دانشجویان و … زمان بسیار زیادی را از وی می گیرد.

در عین حال٬ چیزی حدود ۳۰ درصد (این زمان متغیر است) از زمان یک استاد به سرویس به دانشگاه و دپارتمان اختصاص دارد که در عمل بیشتر از ۶۰ در صد زمان وی را در خود فرو می بلعد. شکایت های پیوسته اساتید از اجبار به جلسه ها و meeting های بی حاصل و حضور و مشارکت در برنامه ریزیهای متعدد٬ نظارت بر grad و undergrads٬ هماهنگی و جلسه با مقامات بالاتر دانشگاه و …. همه و همه وظایف زمان بر و انرژی بری هستند.

قسمت سوم تحقیقات است. تمامی مراحل انجام یک پروژه تحقیقاتی در این مرحله قرار می گیرد که همه به آن آگاهی داریم. با این وجود قسمت نه چندان آشناتر این قسمت تلاش مداوم اساتید برای گرفتن funding از موسسات مختلف است و تهیه گزارش برای آنها٬ سر و کله زدن با آنها و شرکت در جلساتشان.

همه موارد بالا جدای از تمام دل مشغولیهای دیگر یک استاد دانشگاه است (که هیچکدام اختیاری نیست و یک استاد به ناچار از انجام دادن موارد پایین است): اگر استاد مورد نظر editor یک مجله باشد٬ برای ایراد سخنرانی دعوت شده باشد٬ برای پروسه طاقت فرسای tenure track شدن آماده شود٬ به چندین و چند مقاله ای که در هر ماه برای review کردن دریافت می کند بپردازد٬ با همکارانش در موسسه های مختلف (در بسیاری از موارد در مورد کارهای مشترک) به بحث و تبادل نظر بپردازد و ….

به همه اینها مسائل خانواده را هم بیفزایید.

به دلیل مجموعه ای از شرایط بالا یک استاد دانشگاه ۲۴ ساعت از ۷ روز هفته را درگیر استاد دانشگاه بودن است. کت و شلوارهای شیک٬ بحثهای که در کمال آرامش و با لبخند و صرف قهوه صورت می گیرد و در آن شرکت کنندگان فقط به درک قوانین هستی می اندیشند و دلمشغولی دیگری ندارند تصویری غلط از دنیای آکادمیک است که در بهترین حالت می توان گفت بسیار به ندرت اتفاق می افتد.

با در نظر گرفتن همه دل مشغولیهای استاد مورد علاقه اتان (به لیست بالا می شود باز هم افزود)٬ ایمیل ابتدای متن را چگونه تغییر می دهید؟