۸۷: پرسشنامه: آیا شما دانشجوی موفقی هستید؟!

6ca5794c-f75e-4ca6-9058-c083401f4437

سوالات زیر مبنای علمی ندارند با این وجود عصاره ای از مطالبی هستند که در گروه و در زمانی بیش از یکسال گذشته به آنها پرداخته است. به سوالات زیر جواب دهید تا معلوم شود آیا دانشجوی خوبی هستید یا نه!

(مجموع نمرات = ۲۵)

۱. مثبت اندیشید. (۳)

۲. به آداب networking آگاهید و از هر فرصتی برای networking استفاده می کنید (۳)

۳. اهداف مشخصی دارید و هر از چند گاهی به بازبینی آنها می پردازید. (۲)

۴. به کارکرد شبکه های اجتماعی (Twitter و LinkedIn) و اهمیت آنها آگاهید و در آنها فعالیت می کنید. (۲)

۵. مواظب سلامتی خود هستید.(۲)

۶. از شیوه های مختلف افزایش کارایی استفاده می کنید. (۲)

۷. به فراگرفتن مهارتهای جانبی مانند مدیریت پول و سرمایه اهمیت می دهید! (۲)

۸. به جای تضعیف اعتماد به نفستان٬ در هر گام به دنبال استفاده از تجارب نامطلوب پیشین هستید. (۲)

۹. گروههای تحقیقاتی مرتبط با رشته خود را می شناسید و با تعدادی از آنها (نامه نگاری٬ کنفرانسها و …) در ارتباطید. (۱)

۱۰. از اتفاقات علمی مهم در رشته خود آگاهید٬ مجلات علمی را دنبال می کنید و در مورد رشته های مرتبط به حرفه اصلیتان مطالعه می کنید. (۱)

۱۱. CV یا Resume مرتب و به روزی دارید. (۱)

۱۲. در یک یاچند گروه علمی فعالید. (۱)

۱۳. برای رفتن به کنفرانسها اهمیت قائلید و در آنها با برنامه حاضر می شوید. (۱)

۱۴. کتاب (غیر درسی) می خوانید. (۱)

۱۵. به حرفه آینده تان فعالانه و نه منفعلانه می اندیشید٬ امکانهای مختلف را بررسی می کنید و اعتقاد دارید که کاریابی نباید به بعد از فارغ التحصیلی موکول شود! (۱)